Ознака: револуција

Анализе

ОГЛЕД О РЕВОЛУЦИЈИ

У речницима српскога језика записано је да револуција представља ‘преврат, преокрет, нагло мењање постојећег друштвеног поретка’; то је ‘нагла и насилна побуна против друштвеног поретка, темељна промена у друштвено-економским односима у систему неке државе’ ПИШЕ: Драгољуб Петровић Револуције се пажљиво припремају и најуспешније су кад их припрема држава и, нарочито, ако је та држава демократска.

Наставите читати….
Анализе

Колико знамо о 27. марту

ПИШЕ: Илија Петровић   О 27. марту, најпре у новинама Представу о збива­њ­и­ма веза­ним за вој­ни удар изведен 27. марта 1941. године у Београду, србски људи ко­ји­ма се дало да прежи­ве Други светски рат стицали су на о­снову о­нога што је савре­ме­на штампа о томе писала у разним ви­ше или мање свечаним при­ликама. Кажемо србски,

Наставите читати….