Анализе

Зашто је баш на Ђердапу подигнута брана?

Зашто је баш на Ђердапу подигнута брана?

  • Подизањем бране на Ђердапу, ради изградње хидроцентрале на Дунаву, потопљени су МНОГОБРОЈНИ веома важни археолошки локалитети, који спадају у убедљиво најстарије у Европи. Тако да је дуги низ година било онемогућено и екстремно ођтежано свако археолошко истраживање и копање, и били су обавијени велом тајне и заборава

Ево њиховог списка…

Евидентирана културна добра са потопљеним локалитетима:

* Ливадице (античко утврђење)
* Брњица (римски преградни каструм)
* Цезава (римски каструм)
* Цезава (средњевековна некропола)
* Салдум (римско и рановизантијско утврђење)
* Зидинац (касноантички спецулум)
* Козица (праисторијска насеља)
* Босман (рановизантијско утврђење)
* Госпођин Вир (античко и средњевековно налазиште)
* Манастир – Госпођин Вир (праисторијско, античко и средњевековно налазиште)
* Падина (насеље мезолита и старијег неолита)
* Песаца (праисторијско насеље, античко утврђење и средњевековна некропола)
* Стубица (насеље старијег неолита)
* Велике Ливадице (праисторијско, античко и средњевековно насеље)
* Мале Ливадице (насеље старијег гвозденог доба и античка осматрачница)
* Клисура (насеље бронзаног доба)
* Лепенски Вир (римска кула)
* Лепенски Вир (праисторијска поткапина)
* Катаринине Ливаде (насеље бронзаног доба)
* Бољетин (римски и рановизантијски логор)
* Бољетин (средњевековно насеље и некропола)
* Власац (мезолитско насеље)
* Равна (римско и рановизантијско утврђење)
* Равна (средњевековно насеље и некропола)
* Рибница (праисторијско и античко налазиште, средњевековно насеље и некропола)
* Доњи Милановац – Велики Градац (римско и рановизантијско утврђење)
* Мрфаја (комплекс праисторијских налазишта на потезу Поречке реке)
* Поречка Река (сабирни центар за снабдевање римских трупа у Ђердапу)
* Поречка Река (средњевековно насеље и некропола)
* Мало и Велико Голубиње (праисторијско, римсковизантијско налазиште)
* Пећка Бара (праисторијско, античко и средњевековно налазиште)
* Хајдучка Воденица (праисторијска некропола)
* Хајдучка Воденица (праисторијско насеље)
* Хајдучка Воденица (касноантичко и рановизантијско утврђење)
* Хајдучка Воденица (средњевековно насеље и некропола)
* Бараце код Трајанове Табле (праисторијско и античко насеље)
* Текија (римско утврђење – Трансдиерна)
* Сип (касноантичко утврђење)
* Косовица (римски мост)
* Римски Пут кроз Ђердапску клисуру

Да ли је све ово случајно потопљено, или је тадашња комунистичка власт желела да неке тајне остану скривене, закључите сами.


ИЗВОР: http://srbskenovine.com/zasto-je-bas-na-djerdapu-podignuta-brana/

Подели:

1 Comment

  1. Да ли је била потребна та хидроелектрана? Вероватно се изграђују где је река најдубља и најужа. Негде у Војводини би је градили сами у потапање огромне обрадиве површине. Данас неупоредиво мање хидроелектане потапају значајне локалитете, и томе се противи само локално становништво!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.