Анализе

Како се на правни начин борити против „вакцина сатаниста“

КАКО НА ПРАВНИ НАЧИН ИЗБЕЋИ ОБАВЕЗНУ ВАКЦИНАЦИЈУ      

На основу Закона о правима пацијената Службени гласник РС БРОЈ 45/13 користимо наше законско право у циљу правовремене информисаности пре вакцинације. Обзиром да НЕ ОДБИЈАМО вакцинацију нашег детета већ желимо да се уверимо да је вакцинација у његовом најбољем интересу позивамо се на:

Члан 7 став 1

Пацијент има право на све врсте информација о стању свога здравља, здравственој служби и начину како је користи, као и на све информације које су на основу научних истраживања и технолошких иновација доступне.

Члан 10 став 1

Пацијент има право на безбедност у остваривању здравствене заштите, у складу са савременим достигнућима здравствене струке и науке, с циљем постизања најповољнијег исхода лечења и смањења ризика за настанак нежељених последица по здравље пацијента, на најмању могућу меру.

Члан 11 став 1

Пацијент има право да од надлежног здравственог радника благовремено добије обавештење које му је потребно како би донео одлуку да пристане или не пристане на предложену медицинску меру.

Члан 16

Пацијента не обавезује пристанак коме није претходило потребно обавештење у складу са чланом 11 овог закона а надлежни здравствени радник који предузима медицинску меру , у том случају сноси ризик за штетне последице.

Сходно наведеним члановима

ЗАХТЕВАМ

Да нам у писаној форми доставите следеће одговоре како би на основу њих благовремено одлучили о пристанку или не пристанку на превентивну медицинску меру (имунизацију) у циљу добробити детета које желите вакцинисати.

 1. Којим вакцинама би наше дете било вакцинисано? Молим Вас наведите називе, произвођаче, датум одобрења од стране Агенције за лекове и медицинска средства.
 2. Наведите састав вакцина (на основу оверене изјаве произвођача којом пред законом гарантује да се у вакцинама налази само оно што је наведено у упутству вакцина) контраиндикације и сва нежељена дејства наведених вакцина. Молим да ми доставите упутство из вакцина.
 3. Да ли у саставу вакцине постоје материје које су законом категорисане као опасне, канцерогене, тератогене, мутагене, корозивне, било које категорије? Ако постоје наведите које.
 4. Да ли је тачно да се у вакцини налазе алуминијум, формалдехид, жива, антибиотици или генетски измењени материјали? Да ли је потпуно безбедно за наше дете?
 5. 5. Колико дуго траје вакцинални имунитет које пружају наведене вакцине и да ли прузају заштиту од истих вируса тзв. дивљих сојева? Молим аргументујте референцама.
 6. Да ли су наведене вакцине, као и конкретне серије вакцина којима бисте вакцинисали наше дете, прошле контролу од стране референтне домаће установе која је задужена за квалитет вакцина? И која установа РС гарантује квалитет вакцина?
 7. Да ли произвођач гарантује да је вакцина којом желите вакцинисати наше дете апсолутно сигурна за употребу?
 8. Да ли произвођач гарантује да ће вакцина заштити наше дете од болести против којих је, уколико дете дође у додир са наведеним вирусима из спољне средине, те да ће заштита бити дугорочна? Ако је одговор не, ко је одговоран у случају да се наше дете вакцинише а ипак оболи од болести против којих је вакцинисано?
 9. Које реакције на вакцинисање важе за уобичајене? Да ли су уобичајене негативне реакције, пожељне реакције? Ако јесу, зажто их је произвођач у упутству сврстао у нежељене ефекте? Да ли постоје унапред непредвидиви штетни ефекти који се не показују одмах или постоји ризик касније појаве штетних дејстава?
 10. Да ли у Вашој пракси имате негативних искустава са недавно вакцинисаном децом? Молим опишите неки пример?
 11. Вакцине симулирају имуни систем човека или ипак није тако? Да ли мозе да се деси да поред краткорочне симулације дође и до дугорочне претеране симулације (ткзв. АСИА синдром)? Које последице ово може да има на наше дете?
 12. Из којих разлога имуно-ослабљена деца не смеју бити вакцинисана? Да ли вакцина може да има негативно дејство на имуни систем детета?
 13. Да ли вакцинисана деца имају побољшан имуни систем и да ли су мање болесна (ређе оболевају) од деце која нису вакцинисана? Наведите истраживања која то потврђују?
 14. Да ли су вакцинисана деца само на основу своје вакцине здравија од деце која нису вакцинисана?
 15. Да ли постоје алтернативе и допунске мере за вакцинисање којима се спречава, умањује или ублажава појава заразних болести? Ако је одговор да навести које су то мере?
 16. Тзв. живе вакцине (нпр. ММР) како објашњава литература изазива лакшу варијанту болести против које се вакцинисе. Дешава ли се икада у пракси да дете оболи истовремено од три болести (заушке, рубеола, богиње)?
 17. Често се тврди да вакцинација носи више користи него штете и та тврдња се заснива тзв. анализом користи и ризика. Да ли знате за ту анализу? Да ли сте Ви имали прилике да је прочитате? Могу ли добити примерак?
 18. 18. Изненадна смрт детета (СИДС) у многим случајевима по литератури долази непосредно након вакцинације. Мозе ли се искључити повезаност СИДС-а и вакцинације? Ако је одговор да, молим доказ?
 19. Могу ли свеже вакцинисана деца одређено време бити носиоци болести против којих су вакцинисани? Ако је одговор да, колико дуго? Под којим условима? Значи ли то да вакцинисана деца могу заразити невакцинисану? Постоје ли о томе научне студије?
 20. Да ли је уношење живе, алуминијума, вируса узгојених на ткиву фетуса, потенцијалних алергена у један здрав организам наношење телесних повреда?
 21. Познато је да вакцине садрже адјувансе попут алуминијумових соли за које се зна да изазивају алергије и поремећаје централног нервног система, објасните шта такви састојци траже у организму вакцинисаног детета?
 22. Које су то генетске предиспозиције због којих се поједине групе не требају вакцинисати јер могу добити неку аутоимуну болест? Можете ли ми писаним путем потврдити да моје дете не спада у ту групу?
 23. Да ли је истина да у Европи Полио-ОПВ вакцина у екстремним случајевима проузрокује дуготрајну парализу у смислу поствакцинални Полиомyелитис? Да ли је то код садашње вакцинације искључиво? Да ли постоје спроведене сигуроносне студије?
 24. Код сумње на последицу вакцине коју лекари поричу молим образложење зашто описани симптоми не могу да буду од вакцине? На који начин и кроз које анализе се утврђује?
 25. Наведите ми пун назив институције или појединца који пред законом одговарају за нежељена дејства након вакцинације?
 26. Наведите ми пун назив институције или појединца који пред законом гарантује за високи стандард квалитета наведених вакцина, као и дугорочну учинковитост и сигурност предметних вакцина?
 27. Да ли и на основу чега одређујете и одлучујете о односу користи и ризика вакцинације за појединца?
 28. Да ли је лекар законом обавезан поднети Захтев СтручномТиму за контраиндикације за утврђивање трајне или привремене контраиндикације након реакције на вакцину (на неку од већ примљених доза) која је у картону детета? Ако је одговор да, које су консенквенце за кршење ове обавезе?
 29. Да ли ће дете бити детаљно прегледано пре вакцинације? Да ли лекар својим потписом гарантује да је одстранио сваку потенцијалну здравствену препреку која би довела до реакције или нежељеног дејства на вакцину? Молим наведите које се све здравствене анализе и прегледи обављају пре вакцинације?
 30. Да ли је наше дете преосетљиво на неке од састојака вакцине? И да ли ће наше дете имати нежељену реакцију на вакцину која није наведена у упутству произвођача?
 31. Како знате да вакцина неће изазвати нарушавање здравља нашег детета у будућности?
 32. Да ли Ви лично можете гарантовати да дете неће имати нежељену реакцију на вакцину? Ако Ви не можете гарантовати наведите ко може?

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА

Члан 22

Дужност чувања података из члана 21 став 1 овог закона, надлежни здравствени радници односно здравствени сарадници као и друга лица запослена код послодавца из члана 21 став 2 овог закона могу бити ослобођени само на основу писменог пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на основу одлуке суда.

Члан 44

Новчаном казном од 300.000 до 1.000 000 динара казниће се за прекршај здравствена установа, односно друго правно лице које обавља здравствену делатност ако : … 6) прекрши обавезу чувања нарочито осетљивих података о личности пацијента, односно располаже или рукује подацима из медицинске документације пацијента супротно одредбама чл. 21 и 22.

Члан 46

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај здравствени радник ако: 1) пацијенту ускрати право на информације (члан 7 став 1) 2) пацијенту, односно законском заступнику не да обавештење које је потребно како би пацијент, односно законски заступник донео одлуку о пристанку или не пристанку на предложену медицинску меру, односно у медицинску документацију не унесе податак о датом обавештењу или ако пацијенту односно законском заступнику онемогући увид у трошкове лечења (члан 11).

Обзиром да не одбијамо вакцинацију нашег детета, већ желимо да се уверимо да је вакцинација у његовом најбољем интересу те желимо да отклонимо све потенцијалне ризике, нежељене ефекте сведемо на најмању могућу меру, те поштујући упутства произвођача и на основу ПРАВИЛНИКА О ИМУНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ЗАШТИТЕ ЛЕКОВИМА (Сл. гласник РС, бр.11/2006, 25/2013, 63/2013, 99/2013, 118/2013, 65/2014 и 32/2015).

Члан 8

Опште контраиндикације за активну имунизацију јесу :

1) акутне болести

2) фебрилна стања

3) анафилаксија на компоненте вакцине

4) теже нежељене реакције на претходну дозу вакцине

Сходно наведеном члану такође:

ЗАХТЕВАМ

Утврђивање преосетљивости на све компоненте вакцине/а које се користе у процесу производње, као и утврђивање да ли дете има неко здравствено стање које упутством наводи произвођач у делу вакцину не смете користити као и у делу посебно водити рачуна.

Уколико лекар из било ког разлога не испоштује дате обавезе пре вакцинације које прописују закон и произвођач и не отклони ризике који потенцијално могу нарушити здравље нашег детета након вакцинације јер је познавањем могућих нежељених реакција свесно изложио ризику нарушавање здравља или оштећење неког од органа и није предузео мере да до њих не дође и бићемо принуђени да у зависности од тежине евентуалне последице на здравље поднесемо кривицну пријаву због кривичних дела из члана 251 и 252 КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА ( Кривична дела против живота и тела) ( Сл. гласник РС, бр.85/2005, 88/2005, испр, 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014).

Овај захтев сачињен је у три примерка (за родитеља/законског старатеља , лекара и здравствену установу , заведено на писарници здравствене установе).

Родитељ / Законски старатељ :

ИЗВОР: http://borbazaveru.info/content/view/12877/1/

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.