Анализе

Војвођански клуб (XIII део): Савет Војвођанског клуба у лимбу сопственог Статута

„Светлуцања у сумраку“, рад Стојана Трумића, 1983. г.

  • Најосетљивије питање по Савет Војвођанског клуба је правни основ његовог постојања.

ПИШЕ: Душан Ковачев

На страницама АПР је Војвођански клуб објавио само један Статут, донет 2010. г. Садашњи Статут Војвођанског клуба из 2015. г[1], чланом 7. не утврђује да је Савет орган војвођанског клуба. Према чл. 11. актуелног Статута је Савет тек помоћно тело Председиштва. Савет се именује од стране Председништва, а његова је сврха „давање мишљења о појединим питањима“. Статут о Савету (чл, 18) затим прописује решења сасвим супротствљена  у односу на претходне одредбе. Именовање је правни акт конститутивног карактера, то није верификовање избора члана Савета. Именовање није бирање. Савет који по чл. 11. није орган Војвођанског клуба се у даљем тексту правно немогуће назива „консултативно-саветодавним органом“, иако Статут у одељку о органима Кклуба њега не наводи. Иако се чланом 11. Статута прописује да чланове Савета именује Председништво, чл. 18. изричито говори да се „чланови савета бирају на мандатни период од 4 године“. Тиме Статут члановима Савета даје статус који је попретходним одредбама правно немогућ, јер они истовремено не могу да буду и лица именована од стране Председништва и лица „бирана“ без одређења субјекта који их бира. Скупштина Војвођанског клуба никако не може да бира чланове Савета, пошто члан 9. Статута, којим су утврђене надлежности Скупштине не даје том органу овлашћење да бира чланова Савета.

Чини се да је Савет Војвођанског клуба угуран у Статут као реликт прошлости. Формиран је 2013. г, одлуком[2] Скупштине Војвођанског клуба у складу с тада важећим Статутом из 2010. г. Још тада је „соломонски“ поистовећено  „бирање“ са именовањем  чланова Савета. Одлуком о оснивању Савета Војвођанског клуба из 2013. г. у чланству Савета су чланови оснивачи и почасни чланови Војвођанског клуба. Осивачи и почасни чланови су Одлуком из 2013. г чланови Савета. Трајање њиховог статуса у Савету је регулисано Одлуком о оснивању Савета навођењем раскидног условоа, који је изричито формулисан овако: „док не уступе (sic) из Савета“. Да ово решење није очигледна последница нормативне неписмености, могло би се тумачити да чланови Савета имају право да уступају некоме своје чланство!

Најзад, Статут у чл. 22. садржи и правно немогуће правило да је Скупштина Војвођанског клуба орган надлежан за тумачење Статута. Може ли правно немогућа супротстављеност прописа уопште бити предмет правног тумачења? Тумачити се може нејасно, не и немогуће. Уосталом, Војвођански клуб је за свој Статут усвојио документ чији састављач очигледно није био само нормативно неписмен. Ради се о елементарној неписмености, пошто је већ у  наслову Статута избркана ћирилица с латиницом. У тексту је Статут писан латиничним писмом, док назив удружења увек наводи ћирилицом. Тако је и у наслову!

Захваљујући Бранислави Костић, која је била председница Клуба 2015. г. када су донета ова накарадна статутарна решења, Савет је остао правни релилкт у лимбу аутономног права унутрашње организације Војвођнског клуба. Под председавањем Браниславе Костић извршено је именовање чланова Савета Војвођанског клуба од стране тадашњег Председништва маја 2019. г. Потом је то именовање названо „избором“ за чланство у овом телу[3]. Тада ова поновљена правна небулоза никоме у Савету није сметала. У Савету се овим начином појавио почасни члан Живан Берисављевић. Берисављевић је тада сам ограничио свој мандат до децембра текуће године, условивши ограничење свог мандата избором нових органа Војвођанског клуба.

Војвођански аутономаши су одавно доказали своју неспособност да разумеју војвођанску аутономију, и неспособнст да њоме руководе у складу с правом. Сада су доказали да не умеју да створе чак ни логично аутономно право сопственог удружења  које је већ три деценије њихов главни тинк-танк. Објавили су и своју неписменост. Сами су ово смислили, без икаквог уплитања  Београда, Србијанаца, националиста, централиста и било чега другог што редовно окривљују за све своје неуспехе.

НАПОМЕНЕ

[1] Statut Војвођанског клуба (sic), Vojvođanski klub, uvid. 14. 4. 2020.

[2] Odluka o formiranju Saveta Vojvođanskog kluba, Vojvođanski klub, 02. 12. 2014.

[3] Izabran novi Savet Vojvođanskog kluba, Vovjođanski klub, 8. 5. 2019.

Подели:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.